پذیرش شرایط و ضوابط

با استفاده از این سایت ( "سایت")، شما ( "شما" یا "کاربر نهایی") به شرایط و ضوابط موافق که ما Tawfeer امکانات L.L.C. ( "Tawfeer") ارائه شده است. اگر کاربر نهایی نمی خواهید به توافق می کنید به این شرایط و ضوابط ( "شرایط استفاده" و یا "قرارداد")، لطفا از استفاده از سایت خودداری کنند.

عضویت واجد شرایط

استفاده از سایت تنها به افرادی که می توانند قرارداد الزام آور تحت قانون قابل اجرا فرم در دسترس است. افرادی که "بی کفایت به قرارداد" را به عنوان در هر اعمال قرارداد محلی واجد شرایط استفاده از سایت است. اگر پایان سن کاربر زیر که از 18 سال پایان والدین کاربر یا قیم قانونی می توانید به نمایندگی از کاربر نهایی و ستد اگر آنها ثبت نام کاربران / اعضا.

Tawfeer حق فسخ پایان عضویت کاربر و حاضر به ارائه کاربر نهایی با دسترسی به سایت اگر Tawfeer می یابد که کاربر نهایی زیر سن 18 سال هستند محفوظ است. این سایت به اشخاصی که عضویت است به هر دلیلی متوقف شده است یا فسخ توسط Tawfeer است. اگر کاربر نهایی در حال ثبت نام به عنوان یک نهاد کسب و کار، کاربر نهایی نشان دهنده این است که صلاحیت نهاد به این توافقنامه کاربر وجود دارد. کسانی را انتخاب کنید برای دسترسی به این سایت از خارج ابوظبی مسئول انطباق با قوانین محلی اگر و تا حدی قوانین محلی قابل اجرا هستند.

به استثنای جایی که شرایط و ضوابط ارائه شده است که محصول خاص، این شرایط و ضوابط جایگزین همه قبلی بازنمایی، درک، و یا موافقت نامه ها و ملاک خواهد بود. با استفاده از خدمات Tawfeer، کاربر نهایی موافقت خود را با شرایط و ضوابط محدود می شود.

حساب و ثبت تعهدات

"اطلاعات کاربر نهایی" تعریف شده است به عنوان هر گونه اطلاعات کاربر نهایی برای ما در ثبت نام، خرید و یا فرآیند را، در منطقه بازخورد و یا از طریق هر یک از ویژگی های ایمیل. ما اطلاعات کاربر نهایی مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی محافظت می کند. اگر کاربر نهایی استفاده از سایت، پایان دادن به کاربران برای حفظ محرمانه بودن حساب و رمز عبور و برای محدود کردن دسترسی به کامپیوتر می باشد، و موافقت مسئولیت تمام فعالیت های که تحت حساب کاربر نهایی و یا رمز عبور رخ می دهد را بپذیرد. Tawfeer نباید در قبال به هر شخص از دست رفتن یا آسیب که ممکن است به عنوان یک نتیجه از هر شکست توسط کاربر نهایی برای حفاظت از رمز عبور و یا حساب بوجود می آیند. اگر کاربر نهایی می دانید و یا گمان می کنند که شخص دیگری می داند رمز عبور، کاربر نهایی باید ما را با تماس با ما بلافاصله از طریق آدرس ارائه شده در زیر اطلاع دهید. اگر Tawfeer دلیلی برای باور کردن این است که به احتمال زیاد به نقض امنیتی یا سوء استفاده از Tawfeer سایت وجود دارد، ما ممکن است نیاز به کاربر نهایی به تغییر رمز عبور یا ممکن است ما حساب بدون هر گونه مسئولیت به Tawfeer حالت تعلیق درآورد.

کاربر نهایی نیز به توافق برسند:
1. ارائه اطلاعات صحیح، دقیق، به روز و کامل در مورد خود به عنوان Tawfeer'sregistration فرم (مانند اطلاعات بودن "داده ثبت نام") را برانگیخت
2. حفظ و آخرین اطلاعات ثبت به آن درست، دقیق، و کامل بودن آنها.
اگر کاربر نهایی ارائه هر گونه اطلاعات است که نادرست، نادرست، ناقص، یا نه در حال حاضر و یا اگر Tawfeer دلایل منطقی به گمان است که چنین اطلاعاتی نادرست، نادرست، و نه در حال حاضر و یا نه مطابق با توافقنامه کاربر است، Tawfeer حق است به طور نامحدود تعلیق و یا فسخ پایان عضویت کاربر و حاضر به ارائه کاربر نهایی با دسترسی به سایت.


پایان رفتار کاربر

همه فعل و انفعالات در این سایت باید با این شرایط استفاده را رعایت نماید. اگر چه ما استقبال و تشویق تعامل با کاربر در سایت ما، ما اصرار دارند و نیاز است که تمام کاربران نهایی محدود کردن هر و تمام فعالیت های در ارتباط با استفاده از این سایت به آن است که تنها شامل مقاصد قانونی. کاربر نهایی باید ارسال یا انتقال از طریق این سایت هر گونه مواد که نقض یا نقض به هیچ وجه به حقوق دیگران، و یا هر گونه مواد است که غیر قانونی، تهدید، سوء استفاده، توهین آمیز، تهاجمی از حریم خصوصی و یا تبلیغاتی حقوق، مبتذل، زشت و ناپسند، بی حرمتی و یا در غیر این صورت اعتراض، تشویق می کند که رفتار که یک جرم جنایی را تشکیل می دهد موجب مسئولیت مدنی و یا نقض هر قانون، و یا که، بدون Tawfeer'sexpress قبل، تصویب نوشته شده است، شامل تبلیغات و یا هر درخواست با توجه به محصولات یا خدمات. هر گونه رفتار توسط کاربر نهایی که در اختیار منحصر به فرد از Groupon را محدود و یا مهار هر کاربر نهایی دیگر از استفاده یا بهره گیری از این سایت ممنوع است. کاربر نهایی باید این سایت استفاده کنید برای تبلیغ و یا انجام هر گونه درخواست تجاری، مذهبی، سیاسی و یا غیر تجاری، از جمله، اما نه محدود به، درخواست از کاربران این سایت برای تبدیل شدن به کاربران از خدمات دیگر حین یا آفلاین مستقیم یا غیر مستقیم رقابتی یا به طور بالقوه قابل رقابت با Tawfeer.

شرایط اصلاح شده

Tawfeer حق در همه زمان قطع یا تغییر هر یک از ما شرایط استفاده و / یا سیاست حفظ حریم خصوصی به عنوان ما لازم و یا مطلوب تشخیص محفوظ است. این تغییرات ممکن است شامل، در میان چیزهای دیگر، اضافه کردن هزینه های خاص و یا اتهامات. اگر Tawfeer باعث می شود هر تغییرات اساسی، ما شما را با ارسال یک ایمیل به آدرس ایمیل است که با حساب خود و / یا با ارسال اطلاع از تغییر در سایت ثبت نام اطلاع. هر گونه تغییر در این شرایط استفاده بر زودتر از اعزام ما از یک اعلامیه ایمیل موثر خواهد بود به شما و یا ارسال ما از اطلاع از تغییرات در سایت ما، که این تغییرات را نمی خواهد به عضویت قبل خریداری شده به موثر اعمال تاریخ چنین تغییرات. این تغییرات موثر بلافاصله برای کاربران جدید از سایت ما و هر عضویت خریداری شده توسط چنین کاربران جدید است. ما به شما نشان می دهد، بنابراین، که شما دوباره خواندن این اطلاعیه های مهم حاوی شرایط استفاده و سیاست حفظ حریم خصوصی از زمان به زمان به منظور که شما باشید به عنوان به هر گونه تغییرات آگاه است. هر گونه استفاده از سایت توسط کاربر نهایی پس از اطلاع تلقی خواهد شد و به پذیرش توسط کاربر نهایی از این تغییرات هستند.

تجهیزات

کاربر نهایی باید مسئول برای به دست آوردن و حفظ تمام شماره تلفن، سخت افزار کامپیوتر و سایر تجهیزات مورد نیاز برای دسترسی به و استفاده از این سایت و تمام اتهامات مربوط به آنها نمیدهد باشد. Tawfeer نباید در قبال هر گونه خسارت به تجهیزات کاربر نهایی ناشی از استفاده از این سایت.

کپی رایت و علائم تجاری

همه چیز واقع در یا در این سایت، ویژگیهای منحصر به فرد Tawfeer و یا با اجازه صریح کپی رایت و / یا مالک علامت تجاری استفاده می شود. هر گونه کپی، توزیع، انتقال، ارسال، ارتباط، ارتباط عمیق، و یا در غیر این صورت اصلاح این سایت بدون ابراز اجازه کتبی از Tawfeer ممنوع است. هر گونه تخلف از این سیاست ممکن است در کپی رایت، علامت تجاری یا نقض قوانین حق مالکیت معنوی است که ممکن است کاربر نهایی به مجازات های مدنی و / یا کیفری قرار یا نه چنین حقوقی ثبت شده است و هر کجا که در دنیا از جمله حقوق ممکن است گذران زندگی است.

این سایت حاوی مواد کپی رایت، علائم تجاری و سایر اطلاعات اختصاصی، از جمله، اما، متن، نرم افزار، عکس، ویدئو، گرافیک، موسیقی و صدا، و تمام محتویات سایت محدود نمی توسط کپی رایت به عنوان یک کار جمعی تحت محافظت امارات متحده عربی و سایر قوانین کپی رایت قابل اجرا است. Tawfeer صاحب کپی رایت در انتخاب، هماهنگی، تنظیم و افزایش چنین محتوا، و همچنین در اصل محتوای آن را. کاربر نهایی ممکن است تغییر دهید، انتشار، انتقال، شرکت در انتقال و یا فروش، ایجاد آثار مشتق، یا به هیچ وجه بهره برداری هر یک از مطالب، در تمام یا بخشی از. کاربر نهایی ممکن است دانلود، چاپ و / یا ذخیره مواد کپی رایت فقط برای استفاده شخصی کاربر نهایی است. به غیر از صراحت تحت قانون حق تکثیر طور مستقیم قابل اجرا اعلام کرد، بدون کپی کردن، توزیع مجدد، ارسال مجدد، انتشار و یا بهره برداری تجاری از مواد دانلود بدون اجازه صریح از Tawfeer یا مالک کپی رایت مجاز است. اگر کپی، توزیع مجدد و یا انتشار مواد کپی رایت مجاز است، هیچ تغییری در یا حذف اسناد نویسنده، افسانه علامت تجاری یا اعلان کپی رایت باید ساخته شود. کاربر نهایی اذعان دارد که او / او / آن را از هیچ حقوق مالکیت با دانلود مواد کپی رایت به دست آورد. علائم تجاری که در داخل و یا در سایت تحت مالکیت یا اداره در رابطه با Tawfeer واقع نباید در مالکیت عمومی است بلکه ویژگیهای منحصر به فرد Tawfeer و / یا Tawfeer امکانات LLC، مگر اینکه چنین سایت با مجوز از صاحب علامت تجاری آن، که در این صورت چنین مجوز فقط به مزایای منحصر به فرد و استفاده از Tawfeer و / یا Tawfeer امکانات LLC، مگر آنکه ذکر شده.

کاربر نهایی باید آپلود، پست و یا در غیر این صورت در این سایت هر گونه مواد بدون اجازه صریح از صاحب کپی رایت، علامت تجاری یا حق اختصاصی حفاظت شده توسط کپی رایت، علامت تجاری یا حق اختصاصی را در دسترس. Tawfeer هیچ بار صریح یا مسئولیت به ارائه کاربر نهایی با نشانه، نشانه گذاری و یا هر چیز دیگری که ممکن است کاربر نهایی در تعیین اینکه آیا مواد در درخواست حق کپی رایت و یا مارک است کمک ندارد. کاربر نهایی باید تنها برای هر گونه خسارت ناشی از هر گونه نقض کپی رایت، علائم تجاری، حقوق اختصاصی و یا هر گونه آسیب ناشی از چنین تسلیم مسئول خواهد بود. ارسال مواد به هر منطقه عمومی این سایت پایان حکم کاربر که صاحب این قبیل مواد به صراحت Tawfeer و / یا Tawfeer امکانات LLC از غیر قابل فسخ، حق غیر انحصاری، همیشگی، حق امتیاز رایگان و مجوز استفاده از داده، تکثیر، تغییر، تعدیل، انتشار، ترجمه و توزیع این مواد (در تمام یا بخشی از) در سراسر جهان و / یا برای استفاده در دیگر آثار در هر شکل، رسانه ها و یا تکنولوژی در حال حاضر شناخته شده و یا آخرت توسعه یافته برای دوره کامل هر گونه کپی رایت که ممکن است وجود داشته باشد در این قبیل مواد. کاربر نهایی همچنین اجازه می دهد هر کاربر انتهای دیگر به دسترسی، مشاهده و ذخیره و یا تکثیر مواد برای استفاده شخصی است که کاربر نهایی است. کاربر نهایی بدین وسیله اعطا Tawfeer حق ویرایش، کپی، انتشار و توزیع هر گونه مواد در این سایت توسط کاربر نهایی در دسترس ساخته شده است.

سیاست حق تکثیر

Tawfeer حق فسخ قرارداد خود را با هر کاربر نهایی که بارها و بارها حقوق کپی رایت شخص ثالث بر اطلاع رسانی به موقع به Groupon در نقض شده توسط صاحب حق و یا نماینده قانونی مالک حق نسخهبرداری را برای خود محفوظ میدارد. بدون محدودیت ذکر شده، اگر فکر می کنید که یک کار کپی رایت کپی شده است و از طریق سایت در راه است که کپی رایت را نقض نوشته شده، شما باید Tawfeer با اطلاعات زیر را ارائه: (الف) امضاء الکترونیکی یا فیزیکی از فرد مجاز به اقدام از جانب صاحب حق نسخهبرداری؛ (ب) شناسایی و محل بر روی سایت از کار کپی رایت که شما را نقض شده است. (ج) بیانیه نوشته شده توسط شما که شما از این امر خوب است که استفاده مورد مناقشه است توسط مالک، نماینده، و یا قانون مجاز نیست. (د) نام و اطلاعات تماس خود را، مانند شماره تلفن و یا آدرس پست الکترونیکی؛ و (ه) بیانیه ای که توسط شما که اطلاعات فوق را در اعلان خود دقیق است و، تحت مجازات شهادت دروغ، که شما صاحب حق و یا مجاز به اقدام از طرف مالک کپی رایت است. تماس با نماینده کپی رایت اطلاعات forTawfeer برای اطلاع از ادعای نقض قوانین به شرح زیر است:

Tawfeer Facilties L.L.C.

قابل توجه: کپی رایت عامل

دفتر 803 دفاتر در ابوظبی بازار، برج غرب

ابوظبی، U.A.E.

قانون حاکم و صلاحیت

این توافقنامه کاربر باید مطابق با قوانین قابل اجرا از امارات متحده عربی تفسیر. دادگاه در ابوظبی باید صلاحیت انحصاری در یک روند ناشی از این شرایط را دارند. هر اختلاف یا تفاوت یا در تفسیر یا در غیر این صورت، از هر شرایط این توافقنامه کاربر بین احزاب، همان باید به یک داور مستقل خواهد شد که توسط Tawfeer امکانات L.L.C. منصوب اشاره و تصمیم خود را قطعی خواهد بود و الزام آور در وسیله احزاب. داوری باید در ابوظبی برگزار شد. قوانین امارات متحده عربی باید قابل اجرا در جوانب باشد. بررسی، بازخورد، ارسالی

همه بررسی، نظرات، انتقادات، کارت پستال، پیشنهادات، ایده ها، و سایر موارد ارسالی افشا، ارسال و یا ارائه شده به Tawfeer در و یا توسط این سایت یا در غیر این صورت افشا، ارسال و یا در ارتباط با استفاده شما از این سایت (در مجموع، "نظرات" ارائه شده ) باید باشد و باقی می ماند اموال Tawfeer. افشای چنین، تسلیم یا پیشنهاد هر گونه نظر باید انتساب به Tawfeer از همه حقوق در سراسر جهان، عناوین و منافع در تمام حق و دیگر دارایی های فکری در نظرات را تشکیل می دهند. بنابراین، Tawfeer صاحب منحصرا تمام این حقوق، عناوین و منافع و به هیچ وجه در استفاده از آن محدود نمی شود، تجاری و یا در غیر این صورت، از هر نظر. Tawfeer خواهد شد مجاز به استفاده، تکثیر، فاش، تغییر، تعدیل، ایجاد آثار مشتق از، انتشار، صفحه نمایش و توزیع هر گونه نظرات شما برای هر هدف آنچه را ارسال کنید، بدون محدودیت و بدون جبران شما به هیچ وجه. Tawfeer است و باید تحت هیچ تعهد (1) برای حفظ هر گونه نظر در اعتماد به نفس می شود. (2) به شما پرداخت هر گونه غرامت برای هر گونه نظر؛ و یا (3) برای پاسخ به هر گونه نظر. شما توافق می کنید که هیچ توضیح و ارائه شده توسط شما را به سایت این سیاست یا هر حق شخص ثالث، از جمله کپی رایت، علامت تجاری، حفظ حریم خصوصی و یا دیگر حق شخصی یا اختصاصی (بازدید کنندگان) را نقض نمی کند، و از آسیب به هر شخص یا نهاد نمی شود . همچنین موافقت میکنید که هیچ نظری ارائه شده توسط شما را به سایت خواهد شد و یا حاوی مواد افترا آمیز و یا در غیر این صورت غیر قانونی، تهدید، سوء استفاده و یا زشت و ناپسند، یا حاوی ویروس نرم افزار، مبارزات سیاسی، درخواست های تجاری، نامه های زنجیره ای، ایمیل های جمعی یا هر شکل از "اسپم ". Tawfeer کند به طور منظم بررسی نمی شده نظرات، اما حق (اما نه تعهد) برای نظارت و ویرایش و یا حذف هر گونه نظرات ارسال شده به سایت. شما عطا Tawfeer حق استفاده از نام است که شما را در ارتباط با هر گونه نظر ارسال کنید. شما موافقت می کنید یک آدرس ایمیل نادرست، رابجای دیگری جا زدن هر شخص یا نهاد و یا در غیر این صورت به عنوان منشاء از هر نظر به شما ارائه گمراه کنند. شما و باید تنها مسئول محتوای هر نظر شما را باقی می ماند و شما توافق می کنید Tawfeer و وابسته به آن برای همه ادعاهای ناشی از هر گونه نظرات شما ارائه. Tawfeer امکانات L.L.C. و وابسته به آن هیچ گونه مسئولیتی را و فرض هیچگونه مسئولیتی در قبال نظرات ارائه شده توسط شما یا هر شخص ثالث.

زمان تحویل

کارت عضویت خود را و کوپن مربوطه خواهد شد ظرف مدت 10 روز کاری پس از خرید آنلاین خود را تحویل داده. لطفا مشخصات را برای آدرس تحویل برای جلوگیری از هر گونه تاخیر. بسته خواهد شد به شما توسط پیک ما تحویل داده خواهد شد و امضای خود را در فرم دریافت بسته است. اگر شما نیاز به پیگیری تحویل بسته بندی خود را، شما می توانید با ما در info@tawfeer.co.ae ایمیل و یا با ما تماس بگیرید

این مراحل را برای درخواست بازپرداخت

تماس مشتری بخش خدمات ما در +9712 4444 788 یا ارسال پست الکترونیکی به info@tawfeer.co.ae~~V

شامل همه بسته بندی اصلی و مواد وثیقه.

لطفا حداقل اطلاعات زیر را در بازگشت بسته درخواست خود را ارائه.

• سفارش آنلاین شماره

• دلیل برگشتن

• اطلاعات تماس با شما

پذیرش بسته عضویت بازگشت، ما شما را از وضعیت درخواست خود را ظرف مدت 7 روز اطلاع. لطفا توجه داشته باشید که درخواست بازپرداخت است بر اختیار و موضوع مدیریت به کسر از اتهامات وارده.

بازپرداخت در خرید های ساخته شده با کارت اعتباری تنها خواهد شد به همان کارت اعتبار. لطفا یک چرخه صدور صورت حساب ماه به منظور برای کارت اعتباری خود را به نظر می رسد می شود.

کارت کلاسیک درهم 300 لوکس 500 و VIP عضویت AED 700: توجه داشته باشید که هزینه های متحمل شده را از دریافت پرداخت آنلاین بسته به نوع عضویت کسر

بین المللی حمل و نقل به اتهام (برای همه موارد حمل خارج امارات متحده عربی) خواهد شد برای همه بازده بر اساس اتهام حمل و نقل قابل اجرا کسر خواهد شد.

همه بسته بازگشت به آن پست شود:

توجه: 803 دفاتر در ابوظبی بازار، برج غرب

ابوظبی، U.A.E.

Tawfeer امکانات L.L.C.

تلفن: +9712 4444 788

به دنبال دستورالعمل ذکر شده در بالا ما را قادر به روند بازگشت خود را به طور موثر.

اگر شما هر گونه سوال در مورد روش های بازگشت ما، لطفا با ما تماس بگیرید و یا پاسخ 9712 4444 788. لطفا توجه داشته باشید که به اتهام حمل و نقل بازگشت را به عهده فرستنده است.